Kids Edition I Bucuresti
19 aprilie 2015

RoadGrandTour
 • 11:00
 • Bucure?ti
  2021

Kids Edition I Bucuresti - 19 aprilie 2015, Bucure?ti

Copiii sunt cei ce ne calc? pe urme. Iar sportul înseamn? s?natate ?i dezvoltare armonioas?. Noi ne-am gândit c? putem face câteva eforturi pentru a-i convinge pe to?i copiii care au biciclete s? vin? la concursul nostru. ?i mai departe, s?-i convingem pe to?i p?rin?ii s? le cumpere copiilor biciclete. (?i eu sunt în aceea?i situa?ie. Baie?elului meu de 5 ani i-a r?mas mic? bicicleta ?i trebuie s?-i cump?r una noua pentru acest concurs :))) Traseul este în jurul stadionului Lia Manoliu, în lungime de exact 1km, perfect asfaltat, în form? de oval.  Ma?inile nu au acces acolo, singurele mijloace de transport permise fiind rolele, skateboard-urile ?i bicicletele.  V? a?tept?m cu drag ?i sper?m s? fi?i cât mai mul?i.
Traseul este în jurul stadionului Lia Manoliu, în lungime de exact 1km, perfect asfaltat, în form? de oval.
Distan?a pe care o au de parcurs concuren?ii va fi în functie de categoria de vârst?, astfel:

 • 5-6 ani baieti - 2 ture
 • 5-6 ani fete - 2 ture
 • 7-8 ani baieti - 3 ture
 • 7-8 ani fete - 3 ture
 • 9-10 ani baieti - 4 ture
 • 9-10 ani fete - 4 ture
 • 11-12 ani baieti - 5 ture
 • 11-12 ani fete - 5 ture
 • 13-14 ani baieti - 6 ture
 • 13-14 ani fete - 6 ture